• bg1

ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

X.Y.Tower (220 kV ಪ್ರಸರಣ ಗೋಪುರ ಮತ್ತು 3 ಕಾಲುಗಳ ಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಟವರ್) ಚೆಂಗ್ಡು ಉತ್ಪನ್ನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ತಪಾಸಣೆ ವರದಿಗಳು. ತಪಾಸಣೆ ದಿನಾಂಕ (220 ಕೆವಿ ಪ್ರಸರಣ ಗೋಪುರ) : 2019.10 ತಪಾಸಣೆ ದಿನಾಂಕ (3 ಕಾಲುಗಳ ಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಟವರ್) : 2020.4

 • inspection report (1)
 • inspection report (2)
 • inspection report (3)
 • inspection report (4)
 • inspection report (5)
 • Certificate-10
 • Certificate-11
 • Certificate-12
 • Certificate-13
 • Certificate-14

ಅಕ್ಷರಗಳು ಪೇಟೆಂಟ್
 • 4a5dfd35167cbb17131cedb07b6dc77
 • 9b33cde63ddfd6dd32998cd55a1d5cf
 • 65c50d80c02e0f378633bcfd3d73fec
 • 86ea5dbbe588fdf72625586a25bf65c
 • 06697ea8bbca3501aa038a67d1c205e
 • 11504f5e4dfdff89c0971a2161d6d2d
 • 7272756f5cf11b847cdcdca04a888cf
 • 21273465414513b98fb35fcc5bb023e
 • a28d8c941a9dcf391de1461dcde375f
 • ba0eb52592ab4c691ecccc6c8ea6767
 • c8bf4f86bfee2e30c629eb810ff7373